Nässjö BK:s Styrelse 2017

      Ordförande 
  Vice Ordförande
  Sekreterare

   Kassör

   Ledamot

      Tommy Blomquist

  Bibbi Linnér

  Inger Malmström

   Henrik Nyberg

   Christina Berggren 

Tommy & Sigge (2)-001  DSC_5958-1

sekreterar hund

Henrik och Aragon3

DSC_0164-1

  Hem:  0380-440 26
  Mobil: 070-934 88 06

 Hem: 0380-262 52
 Mobil: 070-561 99 28

  Mobil: 

 Mobil: 072-727 58 57

Hem: 0380-51 19 00

Mobil: 070-594 82 65


  Ledamot   Suppleant    Suppleant   Suppleant  
  Birgitta Magnusson Annika Marckusbacka    Marie Palmgren    Fredrik Malmkvist
 

Birgitta och Arrac

Annika och Groll

sekreterar hund

Fredde och My  

 Hem: 0380-198 78

 Mobil: 070-371 46 45


 Mobil: 070-255 42 03

 Mobil: 

 Mobil: 070-542 59 04

 
 
Valberedningen  
   
     
        Christina Karlsson     Carina Pettersson
     
 sekreterar hund  Carina & Chilli