Lydnad Bruks.20171029_141713klass1
Apell 160925Lkl2 160810Lkl1 160810Elit160529hogre 160501
lagre 160501Prispall KM Lydnad 2015Anita och CixtenKM agilityAppelltävling sep 2015
Elitlydnad i aug 2015Högre tävling 150614Elit bruks 150531Appell april 2015lkl Elit 150426
Lkl 3 150426Lkl 2 150426Lydnadsklass 1 150426KM i Bruks 2014Lydnadstävling 120928 lydnadsklass 1
Lydnadstävling 120928 lydnadsklass 2Lydnadstävling 120928 lydnadsklass 3Lydnadstävling 120928 lydnadsklass ELITAppelltävling 14091420140824 Lydnadsklass 1
20140824 Lydnadsklass 220140824 Lydnadsklass 320140824 Lydnadsklass ElitSpår högre klass 2014Spår Elit 140601
lagre.klass. 140525Appell april 2014 - med på bilden även domarna Lars och RobertoLydnadstävling april 2014 Lydnadsklass 1:Lydnadstävling april 2014. Lydnadsklass 2:Lydnadstävling april 2014. Lydnadsklass 3:
Lydnadstävling april 2014. Lydnadsklass ELIT:Lydnadstävling sep 2013, lkl ELITLydnadstävling sep 2013, lkl 3Lydnadstävling sep 2013, lkl 1Appelltävling sep 2013
Högre-tävling 130616Elittävling 130602Lägre-tävling 130519Appelltävling maj 2013KM i Lydnad 2012
KM i Bruks 2012Lydnadsklass ELIT 121021Lydnadsklass 3 121021Lydnadsklass 1 121021Appelltävling 120916
Lydnadsklass 1 120819Lydnadsklass 2 120819Lydnadsklass 3 120819Lydnadsklass ElitPrispall högre, 120617
Prispall lägre 120603Prispall elit bruks 120520Appelltävling 120506